Snabb hjälp att komma ut på arbetsmarknaden

Jobbcoach - Individanpassat stöd - Matchning - Rådgivning

Snabb hjälp att komma ut på arbetsmarknaden

Jobbcoach - Individanpassat stöd - Matchning - Rådgivning

Rusta och matcha Stockholm – en väg ut i arbetslivet

Vi är ett företag som erbjuder Rusta och matcha i Stockholm med stor expertis inom rekrytering och mångfald. Vi ger deltagarna de rätta förutsättningarna för att komma i arbete eller studier och få långsiktig sysselsättning.

Vi hjälper dig att få de verktyg som behövs för att du ska ta plats på arbetsmarknaden och utvecklas som person.

Behöver du hjälp med att komma in på arbetsmarknaden?

Välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig  att få ut det bästa ur Kundval Rusta och matcha

Jobbcoach med stor expertis 

Kundval Rusta och matcha (KROM) är en tjänst som vänder sig till arbetssökande som behöver hjälp att hitta ett arbete eller en utbildning. Det som särskiljer oss från andra företag i Stockholm som erbjuder tjänster inom Rusta och matcha är att vi har stor expertis inom mångfald och kan utbilda och vägleda alla människor. Oavsett dina tidigare kunskaper, din bakgrund och dina erfarenheter kan vi hjälpa dig att hitta rätt arbete eller utbildning.

I vår organisation finns kunskaper och erfarenheter från de flesta branscher. Bygg, restaurang, städ, sjukvård, jordbruk, ekonomi, juridik, försäljning – våra jobbcoacher har hjälpt tusentals personer ut på arbetsmarknaden i de flesta branscher. 

Vi anpassar oss efter dina behov

Vi kan anpassa åtgärder och aktiviteter efter alla arbetssökandes individuella behov för att skapa förutsättningar att ta nästa steg i livet, oavsett om det handlar om arbete eller studier. Det finns en hel del hinder som kan uppstå när en person ska ut på arbetsmarknaden. Dessa hinder kan vara kunskapsmässiga, personliga eller kulturella – men vi väljer att se dem som möjliheter. Genom Rusta och matcha får du de verktyg du behöver för att komma in på arbetsmarknaden och utvecklas som person.

Behöver du hjälp på ditt hemspråk? Bland våra medarbetare talas sammanlagt 23 olika språk, något som hjälper oss att möta alla människor på såväl en språklig som kulturell nivå.

rusta & matcha Stockholm arbetsgivare

Jobbcoacher med breda kunskaper inom många branscher

För personer som är nya i Sverige har vi speciella kurser om samhällsorientering och integration som underlättar för den som behöver komma in på arbetsmarknaden. Bland vår personal finns även stora kunskaper inom en rad viktiga områden som beteendevetenskap, sociologi, studie- och yrkesvägledning, ekonomi, juridik, design och mycket annat. Vi kan hjälpa dig med tips och råd inom hälsa – något som är mycket viktigt för en arbetssökande. Hos oss finns därför friskvårdskonsulenter och beteendevetare som är redo att hjälpa dig vid behov.

Rusta och matcha Stockholm – steg för steg

  1. Kartläggning. Vi kartlägger noga hur dina förutsättningar ser ut och du tilldelas en individuell handledare.
  2. Utvecklingsplan. Baserad på dina unika behov och förutsättningar lägger vi upp en individuell plan på hur vi ska hjälpa dig ut på arbetsmarknaden.
  3. Matchning. Vi matchar dig mot relevanta jobb som passar dina mål och kunskaper och ger dig dessutom möjlighet till studie- och yrkesvägledning. Dessutom hjälper vi till att kontakta arbetsgivare. 
  4. Ut på arbetsmarknaden. Du går ut i önskad sysselsättning, det vill säga arbete eller utbildning.

Möjlighet till andra program parallellt

Genom Rusta och matcha har du även möjlighet att vara med i andra program parallellt, arrangerat av Arbetsförmedlingen. Här finns exempelvis möjlighet att validera dina kunskaper och erfarenheter, utveckla dig på folkhögskola eller få kvalificerad karriärvägledning.

Mer information om Rusta och matcha

Kundval Rusta och matcha (KROM) är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans med fristående aktörer hjälper personer att komma ut i arbete så fort som möjligt. Tjänsten kan pågå i maximalt tolv månader och har som mål att få ut deltagarna i arbete eller studier.

När Arbetsförmedlingen beslutat att en arbetssökande ska delta i tjänsten väljer deltagaren själv en leverantör. Med hjälp av en handledare får du sedan individuellt anpassade aktiviteter som syftar till att du ska komma ut i arbete eller utbildning. 

Här är några av de vanligaste insatserna inom Rusta och matcha:

  • Arbetspraktik
  • Validering
  • Karriärvägledning
  • Arbetsmarknadsutbildning som insats inom rusta och matcha
  • Förberedande utbildning som insats inom rusta och matcha
  • Studiemotiverande kurs på folkhögskola

Välkommen till en ledande levarantör av Rusta och matcha i Stockholm – vi hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden.

rusta & matcha Stockholm arbetsgivare

Rusta och matcha – en snabb väg ut på arbetsmarknaden