Snabb hjälp att komma ut på arbetsmarknaden

Jobbcoach - Individanpassat stöd - Matchning - Rådgivning

Snabb hjälp att komma ut på arbetsmarknaden

Jobbcoach - Individanpassat stöd - Matchning - Rådgivning

Rusta och matcha Stockholm – en väg ut i arbetslivet

Vi är ett företag som erbjuder Rusta och matcha i Stockholm med stor expertis inom rekrytering och mångfald. Vi ger deltagarna de rätta förutsättningarna för att komma i arbete eller studier och få långsiktig sysselsättning.

Vi hjälper dig att få de verktyg som behövs för att du ska ta plats på arbetsmarknaden och utvecklas som person.

Behöver du hjälp med att komma in på arbetsmarknaden?

Välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig  att få ut det bästa ur Rusta och matcha

rusta & matcha Stockholm arbetsgivare

Stöd hela vägen mot nytt jobb

Våra medarbetare inom Rusta och matcha kan hjälpa dig att hitta tjänster som passar dina kunskaper och meriter och erbjuder stöd genom hela rekryteringsprocessen. Dessutom anordnar vi rekryteringsträffar där du får möjlighet att besöka olika arbetsplatser och träffa möjliga arbetsgivare.

Vill du komplettera din utbildning? Då finns våra studie- och yrkesvägledare som kan skapa en plan för din utbildning och stödja dig genom ansökningsprocessen.

Vi kan även erbjuda språkstöd inom Rusta och matcha för att kommunikationen ska underlättas. Givetvis kan du även gå i svenska för invandrare (SFI) parallellt med Rusta och matcha om du vill förbättra dina svenskkunskaper.

Rusta och matcha – så anmäler du dig

 • Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen och förklara att du är intresserad av att bli registrerad för Rusta och matcha.
 • Logga in på Arbetsförmedlingens Mina Sidor och välj oss som leverantör.
 • När beslutet är fattat av Arbetsförmedlingen och din registrering är klar, kommer vi att kontakta dig för att ge dig ytterligare information.

Jobbcoach med stor expertis 

Rusta och matcha (ROM) är en tjänst som vänder sig till arbetssökande som behöver hjälp att hitta ett arbete eller en utbildning. Det som särskiljer oss från andra företag i Stockholm som erbjuder tjänster inom Rusta och matcha är att vi har stor expertis inom mångfald och kan utbilda och vägleda alla människor. Oavsett dina tidigare kunskaper, din bakgrund och dina erfarenheter kan vi hjälpa dig att hitta rätt arbete eller utbildning.

I vår organisation finns kunskaper och erfarenheter från de flesta branscher. Bygg, restaurang, städ, sjukvård, jordbruk, ekonomi, juridik, försäljning – våra jobbcoacher har hjälpt tusentals personer ut på arbetsmarknaden i de flesta branscher. 

Rusta och matcha 2

Rusta och matcha 2 är en vidareutveckling av konceptet Rusta och matcha. Det är en matchningstjänst där vi erbjuder individuellt utformade aktiviteter där du som arbetssökande får hjälp att hitta ett jobb eller påbörja studier.

Rusta och matcha 2 pågår i sex månader men kan förlängas med sex månader till av arbetsförmedling om det anses motiverat. Den arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden avgör om Rusta och matcha 2 är rätt väg att gå. Ju längre ifrån arbetsmarknaden en deltagare bedöms stå, desto mer stöd ska den få.

Den arbetssökande väljer själv leverantör – kontakta oss så hjälper vi dig mot en ny framtid på arbetsmarknaden!

Vi anpassar oss efter dina behov

Vi kan anpassa åtgärder och aktiviteter efter alla arbetssökandes individuella behov för att skapa förutsättningar att ta nästa steg i livet, oavsett om det handlar om arbete eller studier. Det finns en hel del hinder som kan uppstå när en person ska ut på arbetsmarknaden. Dessa hinder kan vara kunskapsmässiga, personliga eller kulturella – men vi väljer att se dem som möjliheter. Genom Rusta och matcha får du de verktyg du behöver för att komma in på arbetsmarknaden och utvecklas som person.

Behöver du hjälp på ditt hemspråk? Bland våra medarbetare talas sammanlagt 23 olika språk, något som hjälper oss att möta alla människor på såväl en språklig som kulturell nivå.

rusta & matcha Stockholm arbetsgivare

Jobbcoacher med breda kunskaper inom många branscher

För personer som är nya i Sverige har vi speciella kurser om samhällsorientering och integration som underlättar för den som behöver komma in på arbetsmarknaden. Bland vår personal finns även stora kunskaper inom en rad viktiga områden som beteendevetenskap, sociologi, studie- och yrkesvägledning, ekonomi, juridik, design och mycket annat. Vi kan hjälpa dig med tips och råd inom hälsa – något som är mycket viktigt för en arbetssökande. Hos oss finns därför friskvårdskonsulenter och beteendevetare som är redo att hjälpa dig vid behov.

Rusta och matcha Stockholm – steg för steg

 1. Kartläggning. Vi kartlägger noga hur dina förutsättningar ser ut och du tilldelas en individuell handledare.
 2. Utvecklingsplan. Baserad på dina unika behov och förutsättningar lägger vi upp en individuell plan på hur vi ska hjälpa dig ut på arbetsmarknaden.
 3. Matchning. Vi matchar dig mot relevanta jobb som passar dina mål och kunskaper och ger dig dessutom möjlighet till studie- och yrkesvägledning. Dessutom hjälper vi till att kontakta arbetsgivare. 
 4. Ut på arbetsmarknaden. Du går ut i önskad sysselsättning, det vill säga arbete eller utbildning.

Jobbkoordinatorer

Vi har ett team med jobbkoordinatorer som fungerar som ett komplement till ditt arbetssökande för att öka dina chanser till anställning. De jobbar med att skapa nya kontakter med arbetsgivare i de branscher som matchar våra deltagare.

Varje vecka presenteras de tjänster som du som deltagare kan söka och ditt CV skickas direkt till arbetsgivaren på de tjänster du är intresserad av. Tack vare våra samarbeten konkurrerar du inte med hundratals sökande utan ditt CV kommer garanterat att bli läst!

Förutom direktkontakt med arbetsgivare har vi även goda kontakter med rekryterare, vilket innebär att det alltid finns en uppsjö av tjänster att söka!

Möjlighet till andra program parallellt

Genom Rusta och matcha har du även möjlighet att vara med i andra program parallellt, arrangerat av Arbetsförmedlingen. Här finns exempelvis möjlighet att validera dina kunskaper och erfarenheter, utveckla dig på folkhögskola eller få kvalificerad karriärvägledning.

Mer information om Rusta och matcha

Rusta och matcha (ROM) är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans med fristående aktörer hjälper personer att komma ut i arbete så fort som möjligt. Tjänsten kan pågå i maximalt tolv månader och har som mål att få ut deltagarna i arbete eller studier.

När Arbetsförmedlingen beslutat att en arbetssökande ska delta i tjänsten väljer deltagaren själv en leverantör. Med hjälp av en handledare får du sedan individuellt anpassade aktiviteter som syftar till att du ska komma ut i arbete eller utbildning. 

Här är några av de vanligaste insatserna inom Rusta och matcha:

 • Arbetspraktik
 • Validering
 • Karriärvägledning
 • Arbetsmarknadsutbildning som insats inom rusta och matcha
 • Förberedande utbildning som insats inom rusta och matcha
 • Studiemotiverande kurs på folkhögskola

Välkommen till en ledande levarantör av Rusta och matcha i Stockholm – vi hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden.

Rusta och matcha – en snabb väg ut på arbetsmarknaden